Monday, 17 October 2011

Kata Bilangan


a. Kata bilangan tentu mesti diikuti oleh penjodoh bilangan selepasnya.

    Dua burung merpati itu sedang mematuk sekoi
    Dua ekor burung merpati itu sedang mematuk sekoi


b. Kata bilangan tak tentu tidak memerlukan penjodoh bilangan selepasnya kecuali kata bilangan tak tentu
    beberapa;

    Semua orang murid diminta berbaris di padang
    Semua murid diminta berbaris di padang


c. Kata bilangan tak tentu tidak boleh disertai dengan kata bilangan pecahan selepasnya.

    Mereka mengambil masa satu setengah jam untuk menyiapkannya
    Mereka mengambil masa satu jam setengah untuk menyiapkannya


d. Kata bilangan tak tentu setengah-setengah tidak boleh disingkatkan sewenang-wenangnya;

    Setengah daripada penduduk kampung tidak bersetuju dengan perlantikan
    penghulu baru itu

    Sesetengah / setengah-setengah daripada penduduk kampung itu tidak
    bersetuju dengan perlantikan penghulu baru itu


e. Kata bilangan tak tentu para tidak boleh digandakan kerana boleh mengubah kelas kata tersebut;

    Para-para pelancong berpuas hati dengan suasana harmoni di Malaysia
    Para pelancong berpuas hati dengan suasana harmoni di Malaysia


f. Kata bilangan pisahan tiap-tiap tidak boleh disingkatkan sewenang-wenangnya;

    Tiap hari dia bangun pukul 4.30pagi
    Tiap-tiap hari dia bangun pukul 4.30pagi


g. Kata bilangan pecahan mesti diikuti kata sendi daripada atau dari selepasnya dalam sesuatu ayat.

    Hanya sebahagian pelajar itu hadir untuk latihan pada hari ini
    Hanya sebahagian daripada pelajar itu hadir untuk latihan pada petang ini


h. Kesalahan penggunaan kata bilangan yang tidak sesuai mengikut konteks;

    Walaupun Ismeer Khan bangsa asing tetapi ramai penduduk di situ menyukainya
    Walaupun Ismeer Khan bangsa asing tetapi banyak penduduk di situ menyukainya


No comments:

Post a Comment