Monday, 12 December 2011

Simpulan Bahasa 成语

Simpulan Bahasa
Makna
Ada hati
有心
Airmuka
容貌
Ambil Angin
散步
Anak angkat
被领养的孩子
Anak  kandung
亲身骨肉
Ambil  berat
关心
Alas perut
早点/点心
Baik hati
好心
Banyak mulut
爱说话的人
Buah mulut
话柄
Berat mulut
不爱说话的人
Berat  sebelah
偏袒
Berat tulang
懒惰
Besar hati
荣幸
Buah tangan
礼物/ 手信
Buta  huruf
文盲
Cahaya mata
孩子
Cakar ayam
字体潦草难看
Dalam tangan
必定得到(囊中物)
Hidung  tinggi
骄傲及爱炫耀的人
Hati batu
顽固、不具有同情心的人
Ikat perut
为了节省而宁愿挨饿
Jejak langkah
跟随他人的举动或脚步
Kaki ayam
赤脚(没有穿鞋)
Kaki bangku
不擅于踢球的人
Kepala batu
顽固、不听劝告的人
Keras kepala
指顽固的人
Langkah kanan
表示好运
Makan angin
度假
Mandi kerbau
随便冲凉,不清洁
Mandi peluh
勤奋工作
Mulut murai
爱说话的人
Naik darah
生气
Otak cair
聪明的人
Otak udang
愚笨的人
Panjang tangan
喜欢偷窃的人
Pencuci mulut
饭后的甜品
Raja sehari
新郎 /  新娘
Ringan tulang
努力工作
Telinga lintah
听觉灵敏的人
Tanda mata
纪念品
Yatim piatu
孤儿


Monday, 5 December 2011

Salah Penggunaan Tatabahasa

A) Penggunaan ‘di’ dan ‘pada

Kata sendi nama ‘di’ digunakan untuk menyatakan tempat
Contoh :

a.       Saya tinggal di Taman Merdeka, Melaka.
b.       Ah Ming meletakkan buku cerita itu di atas meja
Kata sendi nama ‘pada’ pula digunakan untuk menyatakan masa, orang dan benda
Contoh :

a.       Muthu tidak hadir ke sekolah pada hari Jumaat yang lalu.
b.       Buku cerita saya ada pada Siti.
c.       Emak menyapu ubat pada luka kaki adik
B)  Penggunaan ‘ke’ dan ‘kepada

Kata sendi nama ‘ke’ digunakan untuk menyatakan tempat dan masa.
Contoh :

a.       Semalam, kami sekeluarga pergi ke Kuala Lumpur.
b.       Lee Hua membuangkan sampah ke dalam tong sampah
c.       Mesyuarat Persatuan Sains telah ditangguh ke minggu depan
Kata sendi nama ‘kepada’ pula digunakan untuk menyatakan orang.

Contoh :

a.       Kerry menulis surat kepada abangnya.
b.       Emak membayar harga barang-barang kepada pekedai itu

Monday, 7 November 2011

Imbuhan

Imbuhan Awalan beR-


contoh
contoh
  1.
berilmu
berpeluang
  2.用,戴,穿,乘,    
    
berkereta
bertopi
berkasut
berbasikal
  3.发出,生产,长
    出,排出
bersuara
berpeluh
berbunga
berdarah
  4.互动的行为
berbincang
bersalam
bertengkar
berkawan
  5.数量
berlima
berpuluh-puluh

Imbuhan Awalan meN-
1.me            - l     m     n     r     w     ng     ny     p (menjadi m)
                     K (menjadi ng)     s (menjadi ny)   t(menjadi n)
2.mem         - b    f
3.men          - c    d     j     z
4.meng        - a    e     i      o     u     g     h
5.menge      - perkataan yang terdiri daripada satu suku kata
                     cat  - mengecat
                     lap   -mengelap
                     bom –mengebom
Imbulan Awalan peN-
a.做某件事的人
pelancong        peserta
b.工具,用具
pemanggang    penapis
c.个性,态度
penyabar         pemalu

Imbulan Awalan teR-
a.无意间或不小心的
tersepak         terjaga
b.有能力或能够
terjawab         termakan
c.
tertinggi          termasyhur
d.已经做好的
terpaku            tersusun

Imbuhan Awalan se-
a.
sehelai              seminggu
seekor              sekawan
b.相同,一样
serumah            sekampung
sebaya              serupa
c.整个
sedunia             sekeluarga
seumur hidup    sehari suntuk
                                                               
Imbuhan ke-
依照次序的数字
kedua            kelima puluh
全部算在内
kedua-dua      kesemua